Вазопатїя (мікротромбоваскуліт) — структурна патологія стінки судини, яка врешті зумовлює порушення її функції, наслідком чого є розвиток дисемінованого мікротромбоутворення (ДВЗ-син-дром) та погіршення реологічних властивостей крові.

До захворювань, котрі можуть спричинити такі розлади, належать вроджені ангіопатії, а також інфекційні хвороби (геморагічні лихоманки, тиф), бактеріальний ендокардит, васкуліти при системних захворюваннях сполучної тканини (вузликовий артерііт, системний червоний вовчак, дерматоміозит), медикаментозні васкуліти, гемолітико-уремічний синдром та ін. Типовим представником вазопатії є васкуліт Шенлейн-Геноха.

Лейкопенії при спленомегаліях || Оглавление || Васкуліт Шенлейн-Геноха ВШГ

1

Яндекс.Метрика